Get Adobe Flash player

Bản đồ Huyện Văn chấn

Thư viện Video

Lượt truy cập

hit counter

UBND HUYỆN  VĂN CHẤN

 

THÔNG TIN CHUNG

Địa chỉ

 Xã Sơn Thịnh - Huyện Văn Chấn - Tỉnh Yên Bái

Điện thoại

 0216.3874.047

Fax

 0216.3874.516

 

THƯỜNG TRỰC UBND HUYỆN VĂN CHẤN

Stt

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

1

Mai Mộng Tuân

Chủ tịch UBND

0216.3874.045

2

Đặng Duy Hiển

Phó Chủ tịch UBND

 

3

Hà Khoa

Phó Chủ tịch UBND

 

4

Nông Ích Chấn

Phó Chủ tịch UBND

 

 

UỶ VIÊN UBND HUYỆN VĂN CHẤN

Stt

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

1

Mai Mộng Tuấn

Chủ tich UNBD huyện

 

2

Đặng Duy Hiển

Phó Chủ tịch UBND huyện

 

3

 Hà Khoa

Phó Chủ tịch UBND huyện

 

4

Nông Ích Chấn

Phó Chủ tịch UBND huyện

 

 5

 Lê Quốc Tuấn

 Chỉ huy trưởng BCHQS huyện

 

 6

 Hà Anh Tuấn

 Trưởng Công an huyện

 

 Hoàng Trọng Thắng

 Phó thủ trưởng cơ quan Tổ chức-Nội vụ

 

 8

 Hoàng Trọng Huy

 Phó thủ trưởng cơ quan Thanh tra - Kiểm tra  huyện

 

9

 Phạm Nguyên Bình

Phó chánh VP Cấp ủy và Chính quyền huyện

 

10

Đinh Văn Trường

Trưởng phòng Kinh tế - Hạ tầng

 

11 Lê Quang Minh Trưởng phòng Giáo dục & Đào tạo  
12 Nguyễn Văn Toản Trưởng phòng Nông nghiệp & PTNT  
13 Cao Trường Giang Trưởng phòng Tài nguyên & MT  
14 Hoàng Khánh Toàn Trưởng phòng Tư pháp  
15 Lường Văn Tâm Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin  
16 Đỗ Văn Bách Trưởng phòng LĐ&TBXH  
17 Lê Châu Mạnh Trưởng phòng Y tế  
18 Chu Hoàng Sơn Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch  
19 Phạm Thị Tuyết Trưởng phòng Dân tộc  

 

 

  Liên kết