Get Adobe Flash player

Bản đồ Huyện Văn chấn

Thư viện Video

Lượt truy cập

hit counter

 PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN

 

THÔNG TIN CHUNG

Địa chỉ

 Xã Sơn Thịnh – huyện Văn Chấn – tỉnh Yên Bái

Điện thoại

 0216.3874.058

Fax

 

 

  

LÃNH ĐẠO  PHÒNG VĂN HÓA THÔNG TIN HUYỆN VĂN CHẤN

Stt

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

1

Lường Văn Tâm  Trưởng phòng

0216.3877.127

2

 Hoàng Thị Thanh Tâm  Phó trưởng  phòng

02163.877.908

0917331325

3

   Phó trưởng  phòng

4

   

 

 

  Liên kết