Get Adobe Flash player

Bản đồ Huyện Văn chấn

Thư viện Video

Lượt truy cập

hit counter

  CƠ QUAN KIỂM TRA - THANH TRA HUYỆN

 

THÔNG TIN CHUNG

Địa chỉ

 Xã Sơn Thịnh – huyện Văn Chấn – tỉnh Yên Bái

Điện thoại

 02163.874.056

Fax

 

 

  

LÃNH ĐẠO CƠ QUAN KIỂM TRA -THANH TRA HUYỆN VĂN CHẤN

Stt

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

1 Hoàng Việt Thủ trưởng Cơ quan Kiểm tra - Thanh tra  

1

 Hoàng Trọng Huy  Phó thủ trưởng

02163.874.056

2

 Hoàng Anh Dũng  Phó thủ trưởng


3

Hà Biên Cương  Phó thủ trường


4

   

 

  Liên kết