Get Adobe Flash player

Bản đồ Huyện Văn chấn

Thư viện Video

Lượt truy cập

hit counter

CƠ QUAN TỔ CHỨC - NỘI VỤ

 

THÔNG TIN CHUNG

Địa chỉ

 Xã Sơn Thịnh – huyện Văn Chấn – tỉnh Yên Bái

Điện thoại

 0216.3874.057

Fax

 

 

  

LÃNH ĐẠO CƠ QUAN TỔ CHỨC - NỘI VỤ HUYỆN VĂN CHẤN

Stt

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

1 Hà Thị Thanh Uyển Thủ trưởng Cơ quan Tổ chức - Nội vụ  

2

 Hoàng Trọng Thắng  Phó thủ trưởng

0216.3874.748

3

  Lê Nghĩa Hải  Phó thủ trưởng

0216.3874.053

4

 Nguyễn Minh Đức  Phó trưởng phòng


5

 Trịnh Xuân Thành  Phó thủ trưởng

 

 

  Liên kết