Get Adobe Flash player

Bản đồ Huyện Văn chấn

Thư viện Video

Lượt truy cập

hit counter

 PHÒNG LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

 

THÔNG TIN CHUNG

Địa chỉ

 Xã Sơn Thịnh – huyện Văn Chấn – tỉnh Yên Bái

Điện thoại

 02163.874.571

Fax

 

 

  

LÃNH ĐẠO PHÒNG LĐTB&XH HUYỆN VĂN CHẤN

Stt

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

1

 Đỗ Văn Bách  Trưởng phòng

02163.877.789

2

 

 Phó trưởng phòng 

02163.874.041

3

 Lê Ngọc Lâm  Phó trưởng phòng

02163.877.469

4

   

 

  Liên kết