Get Adobe Flash player

Bản đồ Huyện Văn chấn

Thư viện Video

Lượt truy cập

hit counter

 PHÒNG KINH TẾ VÀ HẠ TẦNG

 

 

THÔNG TIN CHUNG

Địa chỉ

 Xã Sơn Thịnh – huyện Văn Chấn – tỉnh Yên Bái

Điện thoại

 02163.874.051

Fax

 

 

  

LÃNH ĐẠO PHÒNG KINH TẾ HẠ TẦNG HUYỆN VĂN CHẤN

Stt

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

1

Đinh Văn Trường Trưởng phòng

02163.874.565

2

Hoàng Thị Lý  Phó trưởng phòng

02163.874.123

3

 Kim Tiến Dũng  Phó trưởng phòng

02163.874.051

4

   

 

  Liên kết