Get Adobe Flash player

Bản đồ Huyện Văn chấn

Thư viện Video

Lượt truy cập

hit counter

 

 HUYỆN ỦY VĂN CHẤN

 

Địa chỉ

Xã Sơn Thịnh, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái

Điện thoại

02163. 874. 028

Fax

02163. 874. 029

 

 

 Thường trực Huyện uỷ

 

STT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

1

Chu Đình Ngữ

Bí thư Huyện uỷ

02163.874.036

2

Cao Văn Khải

Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy

 

3

Mai Mộng Tuân

Phó Bí thư - Chủ tịch UBND huyện

02163.874.045

 

Ban Thường vụ

  

STT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

1

Chu Đình Ngữ

 Bí thư Huyện uỷ

02163.874.036

2

Cao Văn Khải

 Phó Bí thư Thường trực  Huyện ủy

02163.987.035

3

Mai Mộng Tuân

 Phó Bí thư - Chủ tịch UBND  huyện

02163.874.045

4

 Hoàng Hữu Thiển

 Trưởng Ban Tuyên giáo HU

 

5

 Hoàng Việt

 Chủ nhiệm UBKT HU

 

6

 Đặng Duy Hiển

 Phó Chủ tịch UBND huyện

 

7

 Lê Quốc Tuấn

 Chỉ huy trưởng BCH QS

 

 

8

 Hà Anh Tuấn

 Trưởng Công an huyện

 

9

 Hà Thị Thanh Uyển

 Trưởng Ban Tổ chức HU

 

10

 Hà Hữu Thế

 Chủ tịch UB MTTQ huyện

 

11

 Trần Hữu Tiến

 Phó Chủ tịch HĐND huyện

 

12

 Nông Ích Chấn

 Phó Chủ tịch UBND huyện

 

13

 Hoàng Thị Phóng

 Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy

02163.874.334

  

Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Văn Chấn

  

STT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

1

 Chu Đình Ngữ

 Bí thư Huyện uỷ

02163.874.036

2

 Cao Văn Khải

 Phó Bí thư TT HU  

3

 Mai Mộng Tuân

 Phó Bí thư - Chủ tịch UBND Huyện

02163.874.045

4

 Hoàng Hữu Thiển

 Trưởng Ban Tuyên giáo HU

02163.874.050

5

 Hoàng Việt

 Chủ nhiệm UBKT HU

02163.874.747

6

 Đặng Duy Hiển

 Phó Chủ tịch UBND Huyện

 

7

 Lê Quốc Tuấn

 Chỉ huy trưởng BCH QS

 

8

 Hà Anh Tuấn

 Trưởng Công an huyện

 

9

 Hà Thị Thanh Uyển

 Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy

02163.874.191

10

 Hà Hữu Thế

 Chủ tịch UBMTTQ Huyện

02163.874.038

11

 Trần Hữu Tiến

 Phó Chủ tịch HĐND huyện  

12

 Nông Ích Chấn

 Phó Chủ tịch UBND huyện

 

13

Hoàng Thị Phóng

  Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy

 

14

 Hà Khoa

 Phó Chủ tịch UBND huyện

 

15

 Nguyễn Tuấn Anh

 Chánh Văn phòng Cấp ủy và Chính quyền huyện

 

16

 Trần Mạnh

 Bí thư Huyện đoàn

 

17

 Lê Quang Minh

 Trưởng phòng GĐ & ĐT

 

18

 Lò Thị Liên

 Chủ tịch Hội LH Phụ nữ huyện

 

19

 Lò Thị Thúy Nga 

 Chủ tịch Liên đoàn Lao động   

20

 Hoàng Thị Huế

  Phó Chủ tịch HĐND huyện

 

21

 Phan Nguyên Hà

 Chủ tịch Hội Nông dân huyện

 

22

 Trịnh Khắc Nghĩa

 Trưởng phòng LĐ & TBXH huyện

 

23

 Nguyễn Văn Toản

 Trưởng phòng NN&PTNT

 

24

 Hoàng Văn Hải

 Giám đốc Trung tâm Y tế huyện

 

25

 Trần Ngọc Quang

 Viện Trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân  

26

 Nguyễn Xuân Hà

 Chánh án Tòa án ND huyện

 

27

 Hà Biên Cương

  Phó Chủ nhiệm UBKT HU

 

28

 Hoàng Khánh Toàn

 Trưởng phòng Tư pháp huyện

 

29

 Hoàng Trọng Huy

 Chánh Thanh tra NN huyện

 

30

 Chu Hoàng Sơn

 Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch

 

31

 Hoàng Trọng Thắng

 Trưởng phòng Nội vụ

 

32

 Trịnh Xuân Thành

 Phó Ban Tổ chức Huyện ủy

 

33

 Đinh Văn Trường

  Trưởng phòng Kinh tế - Hạ tầng

 
34
Phạm Nguyên Bình Phó Chánh VP Cấp ủy và Chính quyền huyện  

35

 Triệu Thị Nguyệt Ánh

 Trưởng khoa ngoại, sản - Bệnh  viện Đa khoa Văn Chấn

 

36

 Đỗ Văn Bách

 Phó Ban Tổ chức Huyện ủy

 

37

 Dương Trung Lợi

 Bí thư Đảng uỷ xã Cát Thịnh

 

38

 Lê Ngọc Long

 Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch UBND TTNT Nghĩa Lộ

02163.877.150

39

 Lý Kim Kinh

  Bí thư Đảng ủy xã Nậm Lành

 

40

 Giàng A Đằng

  Bí thư Đảng ủy xã Suối Giàng

 

 41

 Hà Xuân Hải

  Bí thư Đảng ủy xã Sơn Thịnh

 

 42

 Nguyễn Cao Cường

 Chủ tịch UBND xã Nghĩa Tâm

 

 

  Liên kết