Get Adobe Flash player

Bản đồ Huyện Văn chấn

Thư viện Video

Lượt truy cập

hit counter

Văn Chấn tổ chức kỳ họp thứ 11 HĐND huyện khóa XI

Ngày xuất bản: 16/12/2019 10:55:00 SA
Lượt đọc: 3081

  HĐND huyện Văn Chấn khóa XI vừa tổ chức kỳ họp thứ 11 đánh giá tình hình hoạt động của HĐND huyện và kết quả phát triển kinh tế xã hội năm 2019, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2020.

Toàn cảnh kỳ họp

Trong  kỳ họp này HĐND huyện đã tập trung đánh giá tình hình, hoạt động trong năm 2019, việc thực hiện các Nghị quyết của HĐND huyện về phát triển kinh tế - xã hội năm 2019 và thông qua các báo cáo và tờ trình quan trọng. Tại kỳ họp các đại biểu đã thảo luận nhiều nội dung về công tác phát trển kinh tế xã hội năm 2019 như: việc giữ vững vùng nguyên liệu chè, động viên nhân dân phát triển, khôi phục diện tích cây trồng, đàn vật nuôi bị bệnh, giải pháp tăng thu ngân sách,  công tác giảm nghèo, đảm bảo an ninh trật tự... Các đại biểu đã chất vấn và trả lời chất vấn nhiều nội dung mà cử tri quan tâm. Trọng tâm là công tác quản lý đất đai, tài nguyên khoáng sản, công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quản lý di tích, công tác giữ gìn an ninh trật tự...  Với sự nhất trí cao, kỳ họp thứ 11 đã thông qua 4 Nghị quyết về tổ chức kỳ họp, tờ trình phát triển kinh tế - xã hội, thu chi ngân sách năm 2020 và Đề án phát triển giao thông nông thôn đặc thù thôn, bản đặc biệt khó khăn. Kỳ họp cũng đã biểu quyết thông qua 32 chỉ tiêu chủ yếu trong phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội; trong đó một số chỉ tiêu quan trọng là: giá trị sản xuất nông lâm nghiệp và thủy sản đạt trên 1.800 tỷ đồng; tổng sản lượng lương thực có hạt đạt 65.000 tấn; đàn gia súc chính trên 134.000 con; thu ngân sách nhà nước 225 tỷ đồng; giảm 5,5% hộ nghèo...

Ngọc Lan – Trần Van

       Trung tâm TT và VH Văn Chấn


  Liên kết