Get Adobe Flash player

Bản đồ Huyện Văn chấn

Thư viện Video

Lượt truy cập

hit counter

Văn Chấn: Thẩm định, đánh giá sản phẩm chè Tuyết sơn trà Suối Giàng theo Bộ tiêu chí chấm điểm sản phẩm Ocop

Ngày xuất bản: 29/11/2019 3:08:00 CH
Lượt đọc: 3370

 Ngày 29/11, Hội đồng thẩm định huyện Văn Chấn tổ chức thẩm định, đánh giá, chấm điểm xếp hạng sản phẩm chè Tuyết sơn trà theo Bộ tiêu chí sản phẩm OCOP

Hội đồng thẩm định huyện Văn Chấn chấm điểm OCOP

đối với sản phẩm Chè Tuyết Sơn Trà Suối Giàng

Hội đồng thẩm định huyện Văn Chấn đã xem xét báo cáo, hồ sơ trình thẩm định của Hợp tác xã Suối Giàng đối với sản phẩm chè Tuyết sơn trà Suối Giàng. Tổ chức chấm điểm theo 3 nhóm của Bộ tiêu chí chấm điểm sản phẩm OCOP gồm: Sản phẩm và sức mạnh của cộng đồng, khả năng tiếp thị và chất lượng sản phẩm. Trong đó đánh giá sâu về nguồn gốc, giá trị sản phẩm, quy trình sản xuất và hình thức, chất lượng sản phẩm. Với quy mô sản xuất của Hợp tác xã, có nguồn nguyên liệu ổn định, năng lực sản xuất đáp ứng yêu cầu phân phối, bảo vệ môi trường trong quá trình sản xuất, liên kết, tiếp thị sản phẩm ra thị trường trong và ngoài nước.

Tại buổi thẩm định, chấm điểm sản phẩm chè Tuyết sơn trà  của Hợp tác xã Suối Giàng được Hội đồng thẩm định của huyện đã đánh giá, đạt 76,1 điểm, xếp hạng 4 sao.

Sản phẩm chè Tuyết sơn trà của HTX Suối Giàng là sản phẩm đầu tiên của huyện Văn Chấn được thẩm định, đánh giá, chấm điểm, xếp hạng sản phẩm theo Bộ tiêu chí chấm điểm sản phẩm OCOP. Hội đồng thẩm định huyện Văn Chấn yêu cầu HTX Suối Giàng cần nâng cao chất lượng các tiêu chí đã được chấm điểm, đồng thời hoàn thiện hồ sơ, thủ tục liên quan trình Hội đồng thẩm định của tỉnh Yên Bái xem xét, thẩm định, chấm điểm và xếp hạng trong thời gian tới./.

Quang Sơn

Trung tâm TT&VH Văn Chấn


  Liên kết