Get Adobe Flash player

Bản đồ Huyện Văn chấn

Thư viện Video

Lượt truy cập

hit counter

Văn Chấn tổng kết 10 năm thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới

Ngày xuất bản: 19/09/2019 10:16:00 SA
Lượt đọc: 4969

 Uỷ ban nhân dân huyện Văn Chấn vừa tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 – 2020.

Sau 10 thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới bộ mặt nông thôn huyện Văn Chấn đã có nhiều khởi sắc, trong phong trào xây dựng nông thôn mới ngày càng đi vào chiều sâu và có tính lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng dân cư. Trong quá trình xây dựng nông thôn mới, huyện Văn Chấn đã huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc và nhận được sự đồng thuận cao của cấp ủy chính quyền và nhân dân các địa phương. Trong 10 năm qua, huyện Văn Chấn đã huy động được trên 522 tỷ đồng đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, hạ tầng, giao thông nông thôn. Trong đó nhân dân đóng góp trên 250 tỷ đồng, ngoài ra nhân dân đã hiến trên 10ha đất góp phần giúp 7 xã cán đích nông thôn mới, 21 xã khác đã hoàn thành từ 10 – 18 tiêu chí. Dự kiến năm 2019, huyện Văn Chấn sẽ có thêm 3 xã cán đích nông thôn mới, nâng tổng số xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới  của toàn huyện lên10 xã .

Bên cạnh những kết quả đạt được, trong quá trình triển khai xây dựng chương trình nông thôn mới tại Văn Chấn vẫn còn những tồn tại khó khăn như: Nhận thức và tư tưởng của một bộ phận người dân về xây dựng nông thôn mới còn tư tưởng trông chờ ỷ lại và sự đầu tư hỗ trợ của Nhà nước; công tác xóa đói giảm nghèo chưa bền vững, tỷ lệ hộ nghèo còn cao; đào tạo nghề và chuyển đổi cơ cấu lao động nông thôn vẫn còn chậm; cảnh quan môi trường các xã khu vực vùng cao, vùng đặc biệt khó khăn chậm được cải thiện.

Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới huyện Văn Chấn đã thống nhất một số giải pháp và nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện trong năm 2020, trong đó trọng tâm là: Duy trì nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới  tại các xã đã đạt NTM và phấn đấu đến năm 2020 có thêm 3 xã đạt chuẩn nông thôn mới.  Ủy ban nhân dân huyện Văn Chấn yêu cầu cán bộ, đảng viên cần tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức của nhân dân về chương trình Quốc gia xây dựng NTM; tập trung nâng cao chất lượng các tiêu chí đã đạt, từng bước hoàn thiện những tiêu chí chưa đạt. Đặc biệt quan tâm các giải pháp để nâng cao thu nhập, vận động nhân dân cải tạo cảnh quan, vệ sinh môi trường. Các ngành thành viên Ban chỉ đạo của huyện và các xã cần phối hợp chặt chẽ, thường xuyên theo dõi đánh giá, tháo gỡ khó khăn giúp các địa phương hoàn thành các tiêu chí và cán đích nông thôn mới lộ trình đề ra.

Lãnh đạo huyện Văn Chấn trao giấy khen cho tập thể, cá nhân có

thành tích xuất sắc trong phong trào xây dựng NTM

Nhân dịp này đã có 6 tập thể 6 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào xây dựng nông thôn, giai đoạn 2010 - 2020 mới được nhận giấy khen của Chủ tịch UBND huyện.

Ngọc Thúy

Trung tâm Truyền thông và Văn hóa Văn Chấn


  Liên kết