Get Adobe Flash player

Bản đồ Huyện Văn chấn

Thư viện Video

Lượt truy cập

hit counter

 PHÒNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

 

THÔNG TIN CHUNG

Địa chỉ

 Xã Sơn Thịnh – huyện Văn Chấn - tỉnh Yên Bái

Điện thoại

 0293.874.064

Fax

 0293.874.264

 

  

LÃNH ĐẠO PHÒNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Stt

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

1

 Nguyễn Văn Toản  Trưởng phòng

0293874.264

2

 Hoàng Hữu Dũng  Phó trưởng phòng


3

 Nguyễn Thị  Xuân Hương  Phó trưởng phòng


4

   

 

  Liên kết