Get Adobe Flash player

Bản đồ Huyện Văn chấn

Thư viện Video

Lượt truy cập

hit counter

 PHÒNG LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

 

THÔNG TIN CHUNG

Địa chỉ

 Xã Sơn Thịnh – huyện Văn Chấn – tỉnh Yên Bái

Điện thoại

 0293.874.571

Fax

 

 

  

LÃNH ĐẠO PHÒNG LĐTB&XH HUYỆN VĂN CHẤN

Stt

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

1

   Trưởng phòng

0293.877.789

2

 Phạm Hồng Điệp

 Phó trưởng phòng - Phụ trách Phòng LĐTB&XH.

0293.874.041

3

 Lê Ngọc Lâm  Phó phòng

0293.877.469

4

   

 

  Liên kết