Get Adobe Flash player

Bản đồ Huyện Văn chấn

Thư viện Video

Lượt truy cập

hit counter

 PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

 

THÔNG TIN CHUNG

Địa chỉ

 Xã Sơn Thịnh – huyện Văn Chấn – tỉnh Yên Bái

Điện thoại

 0293.874.450

Fax

 0293.874.063

 

  

LÃNH ĐẠO PHÒNG GD&ĐT HUYỆN VĂN CHẤN

Stt

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

1

 Lê Quang Minh  Trưởng phòng

0293.874.055

0912.744.015

2

 Phan Thanh Hải  Phó trưởng phòng

0293.874.358

3

 Nguyễn Thị Hà  Phó trưởng phòng

0293.874.358

4

 Bùi Thị Oanh  Phó trưởng phòng

 0293.874.263

 

  Liên kết